The Central Palace Taksim

The Central Palace Taksim

The Central Palace Taksim

حفاظت از داده های شخصی

حفاظت از داده های شخصی

متن شفاف سازی

اطلاعات در مورد قانون حفاظت از داده های شخصی شماره 6698: هدف تنظیمات قانونی: هدف این قانون در ماده 1 قانون شماره 6698 به شرح زیر ذکر شده است: “هدف این قانون حفظ حقوق اساسی و آزادی‌های افراد، به ویژه حفظ حریم خصوصی زندگی شخصی، در پردازش داده‌های شخصی است و اصول و روش‌هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی پردازنده داده‌های شخصی باید رعایت کنند، را تنظیم می‌کند.” پایه‌های قانونی اطلاع‌رسانی: ماده 10 قانون شماره 6698: 1. در زمان به دست آوردن داده‌های شخصی، مسئول داده‌ها یا شخصی که اختیار داده‌ها را دارد موظف است اطلاعات زیر را به افراد مربوطه ارائه دهد: الف) هویت مسئول داده و در صورت وجود، نماینده او، ب) اهداف پردازش داده‌های شخصی، ج) افرادی که داده‌های شخصی پردازش می‌شود و هدف انتقال آنها، چ) روش جمع‌آوری داده‌های شخصی و دلیل قانونی آن، د) سایر حقوق ذکر شده در ماده 11. از آنجا که این مقرره شامل این مفهوم است، این اطلاعات به عنوان یک الزام قانونی و شفافیت ارائه می‌شود. شرکت USTALAR TURİZM OTELCİLİK SAN.TİC. A.Ş. برای حفظ حریم خصوصی اطلاعات شخصی مهمانان و مشتریان خود، زیرساخت و سرورهای اینترنت را در سطح اعتماد بالاترین نگه می‌دارد. معنی پردازش داده‌های شخصی: در ماده 2، بند e) قانون شماره 6698 به شرح زیر تعریف شده است: “پردازش داده‌های شخصی: هر نوع عملیاتی که بر روی داده‌ها انجام می‌شود، از جمله جمع‌آوری، ثبت، ذخیره، نگهداری، تغییر، بازنویسی، افشایی، انتقال، وراثت، به دست آوردن، طبقه‌بندی یا ممانعت از استفاده از داده‌ها، به شکل خودکار یا غیرخودکار، شامل بخش‌های متکامل سیستم‌های ثبت داده است.” اصول مدنظر در پردازش داده‌های شخصی: داده‌های شخصی باید طبق قوانین و اصول رفتاری به درستی و به روز، مشخص، واضح و مشروع برای اهداف خاصی پردازش شوند، به زمینه اهدافی که برای آنها پردازش شده‌ان