Συνεδριακή αίθουσα Asiyan στο The Central Palace

Asiyan

Go BackΣυνέδρια & συσκέψεις

Φωτογραφίες
Διάταξη τάξης Διάταξη θεάτρου Διάταξη σε σχήμα Π Διάταξη στρογγυλής τράπεζας Διάταξη κοκτέιλ
Ύψος Διαστάσεις Εμβαδόν Κλιματισμός ISDN Διάταξη τάξης Διάταξη θεάτρου Διάταξη σε σχήμα Π Διάταξη στρογγυλής τράπεζας Διάταξη κοκτέιλ
3 m 20,5 x 7 140 m² X X 120 160 50 100 120