Είμαστε πάντα δίπλα σας για όλες τις επαγγελματικές σας ανάγκες.

Συνέδρια & συσκέψεις

Είμαστε πάντα δίπλα σας με τον ολοκληρωμένο τεχνικό εξοπλισμό μας, ο οποίος περιλαμβάνει προβολέα barco, διαδραστικό πίνακα, προβολέα retro, προβολέα διαφανειών, πίνακα παρουσιάσεων, και μικροφωνικά συστήματα. Ο σχεδιασμός γίνεται πάντα ανάλογα με τις ανάγκες σας, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχία της εκδήλωσης ή του συνεδρίου σας.

Αίθουσες συνεδρίων και συσκέψεων

Asiyan

Toygun

Leyl-u Nehar

Semender