Πολυβραβευμένο ξενοδοχείο για την ποιότητα, την ασφάλεια, την καθαριότητα και την υγιεινή του.

Βραβεία & Πιστοποιήσεις

trivago gave our hotel an award
Best hotels for Gourmets Istanbul

Safe Hotels Certified

Beyaz Zambak - HACCP

World's 100 Sexiest Hotels