Για το σερβίς δωματίου οποίο είναι στη διάθεση σας 24 ώρες.

Σερβίς Δωματίου

Go BackΓαστρονομία

Φωτογραφίες

Το σερβίς δωματίου 24 ώρες την ημέρα είναι στη διάθεσή σας και είναι αρκετά να ειδοποιήσετε τη διαλογή σας που θα διαλέξετε από πλούσιο μενού. Ομάδα σερβίς που είναι κοντά σας σαν ένα τηλέφωνο, περιμένει εσάς για να πάρετε το 3333 προκειμένου να σας εξυπηρετεί με επιμέλεια.